Earth Learning Idea

Innowacyjne sposoby nauczania o Ziemi – geografia fizyczna, geologia, nauki o Ziemi, nauki o środowisku

Oficjalna, polska strona projektu Earth Learning Idea

W ramach angielskiego projektu Earth Learning Idea (ELI) od 2008 roku publikowane są pomysły na ćwiczenia oraz eksperymenty wspomagające nauczanie geografii fizycznej, geologii, fizyki Ziemi, a także astronomii i historii naszej planety. Do tej pory opracowano już ponad 200 ćwiczeń, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia.

Szybkie linki:

Earth Learning Idea - logo projektu.

Większość ćwiczeń opracowanych zostało z myślą o nauczaniu geografii i geologii w krajach rozwijających się. Stąd też nie wymagają one żadnego specjalistycznego wyposażenia oraz nakładów finansowych, a eksperymenty można przeprowadzić przy użyciu najprostszych środków (piasek, plastikowe butelki, balony).

Wszystkie materiały dostępne są w postaci plików PDF. Po ich ściągnięciu nie jest już konieczny dostęp do internetu. Eksperymenty można więc wykonać w każdych warunkach.

Celem ćwiczeń jest nie tylko przekazanie wiedzy o procesach działających na powierzchni oraz we wnętrzu Ziemi, ale przede wszystkim wykształcenie u ucznia umiejętności analitycznego myślenia. Przy opracowywaniu schematów ćwiczeń korzystano z wytycznych programu Cognitive Acceleration through Science Education (CASE), który wprowadzony w Wielkiej Brytanii przyniósł znaczną poprawę rezultatów egzaminów testujących wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o Ziemi.

Uczniowie wykonujący ćwiczenia opracowane w ramach ELI gromadzą informacje podczas eksperymentów, a analizując je doświadczają dysonansu poznawczego. Następnie objaśniają znaczenie uzyskanych rezultatów, opracowując nowe objaśnienia zaobserwowanych procesów. Końcowym etapem jest praktyczne zastosowanie wyciągniętych wniosków – na przykład w celu ustalenia możliwych sposobów przeciwdziałania klęskom żywiołowym.

Tematyka eksperymentów

Ćwiczenia zostały podzielone na osobne kategorie tematyczne. Są nimi:

Każde z ćwiczeń dostępne jest w postaci pliku PDF zawierającego dokładny opis, a także sposób jego przeprowadzenia, zestaw pytań do zadania uczniom, teoretyczne podstawy eksperymentu, a także listę korzyści i rezultatów oraz odnośniki do dodatkowych zasobów. Pliki te zostały ściągnięte blisko 1,5 mln razy. Ćwiczenia przetłumaczono na kilka języków, najwięcej z nich (ponad sto) jest dostępnych w języku hiszpańskim.

Na tej stronie zamieszczane są polskojęzyczne tłumaczenia ćwiczeń wchodzących w skład projektu ELI. Tak jak oryginalne pliki są one dostępne za darmo. Osoby chcące dopomóc w tłumaczeniu ćwiczeń na język polski proszę o kontakt z polskim współpracownikiem ELI, pod adresem pawelw małpa amu.edu.pl.

Lista ćwiczeń przetłumaczonych na język polski znajduje się tutaj.

Tak wyglądają przykładowe ćwiczenia ELI (wersje polskie):

Przykładowe ćwiczenia Earth Learning Idea (ELI).