Zaznacz stronę

Atlas światów

Półtora miliarda lat historii Ziemi na 25 mapach

Miliony lat temu świat wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Powolna, ale trwająca nieustannie wędrówka kontynentów nieodwracalnie przeobrażała oblicze Ziemi.

Atlas światów to wycieczka przez półtora miliarda lat dziejów naszej planety. Na 25 mapach przedstawiono w nim kontynenty oraz oceany, które przeszły do historii miliony lat temu. Objaśnienia do każdej z map pozwalają na wyobrażenie sobie warunków, które panowały na Ziemi w dalekiej przeszłości.

Pobierz atlas

Atlas światów - półtora miliarda lat historii Ziemi na 25 mapach.
Atlas świata jest dostępny do pobrania jako plik PDF (3,2 MB, 60 stron), całkowicie bezpłatnie. Poszczególne mapy są też dostępne w większej rozdzielczości na stronach Żywej Planety.

Co znajduje się w atlasie?

Atlas zawiera 25 map, na których przedstawiony jest świat, Europa lub terytorium Polski w wybranych, kluczowych momentach historii Ziemi:

 • powstanie i rozpad superkontynentów Kolumbia oraz Rodinia,
 • globalne zlodowacenia (Ziemia-śnieżka),
 • pojawienie się fauny ediakarskiej i kambryjska eksplozja życia,
 • wielka radiacja ordowicka,
 • kolizje Bałtyki, Laurencji i Awalonii oraz powstanie Europy Zachodniej,
 • przyłączenie Dolnego Śląska i kontynentów armorykańskich do Europy,
 • powstanie superkontynentu Pangea,
 • wielkie wymieranie permsko-triasowe,
 • rozpad Pangei i powstanie Atlantyku oraz Oceanu Indyjskiego,
 • powstanie i zanik oceanu Tetyda,
 • pojawienie się dinozaurów na terenie Polski,
 • powstanie i zanik mórz, w których powstawały wapienie budujące Wyżynę Śląsko-Krakowską,
 • wielkie wymieranie kredowe (wymieranie dinozaurów),
 • powstanie Karpat,
 • morze mioceńskie w okolicach Krakowa,
 • ostatnie zlodowacenia (północnopolskie).

Mapy przedstawiają następujące ery i okresy historii naszej planety:

 1. era mezoproterozoiczna, 1,4 miliarda lat temu,
 2. początek ery neoproterozoicznej, miliard lat temu,
 3. kriogen, 700 milionów lat temu,
 4. ediakar, 650 milionów lat temu,
 5. początek ery paleozoicznej, 540 milionów lat temu,
 6. schyłek kambru, 500 milionów lat temu,
 7. ordowik, 465 milionów lat temu,
 8. ordowik, 450 milionów lat temu (tylko Europa),
 9. sylur, 420 milionów lat temu,
 10. wczesny dewon, 410 milionów lat temu (tylko Polska),
 11. wczesny dewon, 410 milionów lat temu,
 12. dewon, 385 milionów lat temu (tylko Polska),
 13. dewon, 375 milionów lat temu,
 14. karbon, 310 milionów lat temu,
 15. perm, 260 milionów lat temu,
 16. środkowy trias, 245 milionów lat temu,
 17. późny trias, 210 milionów lat temu,
 18. wczesna jura, 200 milionów lat temu,
 19. późna jura, 160 milionów lat temu,
 20. przełom jury i kredy, 140 milionów lat temu,
 21. kreda, 140 milionów lat temu (tylko teren polskich Karpat),
 22. kreda, 90 milionów lat temu,
 23. przełom kredy i paleogenu, 65 milionów lat temu,
 24. miocen, 15 milionów lat temu,
 25. 20 tysięcy lat temu, ostatnie zlodowacenie.
Mapa paleogeograficzna dla ordowiku - 465 milionów lat temu.