Bezkwarcowe skały głębinowe (w tym gabra i dioryty)

Zobacz też inne skały magmowe:

Grupa skał magmowych głębinowych, które zawierają bardzo niewiele (poniżej 20 procent) dwutlenku krzemu, czyli krzemionki. W skałach takich nie występują kryształy minerału kwarcu, i to jest najważniejsza cecha różniąca je od granitoidów.

Gabro

Ciemna skała głębinowa zbudowana z dostrzegalnych gołym okiem kryształów (głównie piroksenówskaleni). Nie ma w niej ziaren kwarcu. Gabra znajdowane są na Dolnym Śląsku. Budują Masyw Ślęży; występują także w rejonie Nowej Rudy. Liczą sobie około 400 milionów lat i są dowodem na istnienie wówczas na dzisiejszym Dolnym Śląsku rozległego morza — Oceanu Rei. Gabra są bowiem typowymi skałami znajdowanymi w miejscach, gdzie w przeszłości geologicznej znajdowały się oceany.

Masyw Ślęży.

Masyw Ślęży (wznoszący się wysoko ponad równiną Przedgórza Sudeckiego) jest zbudowany między innymi z gabra. Fot. Wiesław Woroszczak.

Gabro ze Ślęży.

Gabro ze Ślęży. Jasne minerały to plagioklazy (odmiana skaleni), ciemne – diallag (rodzaj piroksenów).

Zbliżenie wypolerowanej powierzchni gabra.

Zbliżenie wypolerowanej powierzchni gabra. Jasne minerały to skalenie, ciemne – pirokseny. Szerokość zdjęcia to około 5 cm.

Dioryty

Ciemna, drobnoziarnista skała głębinowa. Składa się głównie z kryształów skaleni oraz amfibolibiotytu. Jest eksploatowana na Dolnym Śląsku, w rejonie Przedborowej. Stanowi ceniony kamień dekoracyjny. Dioryty te można znaleźć w wielu reprezentacyjnych budynkach i zabytkach.

Dioryt — ciemna skała głębinowa, często wykorzystywana jako kamień dekoracyjny.

Dioryt — ciemna, pozbawiona kwarcu skała głębinowa, często wykorzystywana jako kamień dekoracyjny.

Polska i Europa 410 milionów lat temu.

Tak wyglądał rejon dzisiejszej Europy 410 milionów lat temu. Współczesne Sudety były oddzielone od północno-wschodniej Polski szerokim Oceanem Rei. Po tym oceanie pozostały dzisiaj jedynie gabra Masywu Ślęży oraz niektórych pasm górskich Europy Środkowej i Zachodniej.