Zaznacz stronę

Polska w dalekiej przeszłości: 8 migawek

Podróż przez geologiczne dzieje Polski, od blisko 500 mln lat temu aż do dziś. Zobacz, jak wyglądała dzisiejsza Polska przed milionami lat, w dawno minionych okresach geologicznych

Ordowik

Obejrzyj morze, które w ordowiku, czyli okołó 450 mln lat temu, zalewało rejon dzisiejszej Skandynawii. W jego wodach pływały łodzikowce, a na dnie pełzały trylobity.

Dewon

Tak wyglądały tereny dzisiejszej Polski w dewonie, około 375 mln lat temu. W gorącym morzu dewońskim rosły liczne koralowce i gąbki, tworzące struktury podobne do dzisiejszych raf koralowych. Teren Polski znajdował się wówczas w pobliżu równika.

Wczesny perm

Tak mógł wyglądać dzisiejszy Dolny Śląsk we wczesnym permie, blisko 300 mln lat temu. Krajobraz usiany był wieloma czynnymi wulkanami.

Jura

160 mln lat temu morze zajmowało niemal cały obszar dzisiejszej Polski. W jego ciepłych wodach pływały liczne amonity (zwinięte muszle) oraz belemnity (proste muszle), a na dnie rosły liczne gąbki.

Sylur

Zobacz krajobrazy dzisiejszej Europy w sylurze, czyli około 420 mln lat temu! Tak wyglądało płytkie morze, które znajdowało się na terenie południowej części dzisiejszej Skandynawii.

Karbon

W karbonie, czyli około 325 mln lat temu, morze ustąpiło z niemal całego obszaru współczesnej Polski. Na lądzie wypiętrzały się wysokie góry, a w głębokich zapadliskach i dolinach rzecznych rosły karbońskie lasy. Szczątki roślin z tych dawnych lasów dały początek złożom węgla kamiennego.

Późny perm

W późnym permie, niecałe 270 mln lat temu, na obszar pokryty niszczejącymi górami i wygasłymi wulkanami wkroczyło morze. W gorącym i suchym klimacie powstawały ogromne złoża soli. Polska znajdowała się wówczas w rejonie zwrotnika, a krajobraz przypominał okolice dzisiejszego Morza Martwego.

Kreda

W późnej kredzie, czyli około 90 mln lat temu, morze ponownie zajęło niemal całe terytorium dzisiejszej Polski. W toni wodnej królowały amonity, a na dnie żyły małże.