Zaznacz stronę

Amfibole i pirokseny

Kryształy piroksenów tkwiące w skale określanej mianem gabra.

Kryształy piroksenów tkwiące w skale magmowej głębinowej określanej mianem gabra.

Dwie grupy podobnych minerałów, występujących w skałach tworzących się z magmy, a także w skałach przeobrażonych w wyniku działania wysokich temperatur lub ciśnień. Amfibole można odróżnić od piroksenów na podstawie ich pokroju, ale z reguły nie musimy tego robić, by nadać skale poprawną nazwę.

Minerały te charakteryzują się ciemną barwą, czarną lub ciemnozieloną, czym wyraźnie odróżniają się od skaleni. Wykazują doskonałą łupliwość, co różni je od kwarcu. Zarówno amfibole, jak i pirokseny tworzą kryształy o pokroju słupkowym, choć kryształy piroksenów są z reguły krótsze. Obie grupy minerałów wykazują wysoką twardość (5,5-6,5 w skali Mohsa) i są trudne do zarysowania metalowymi przedmiotami. Odróżniają się w ten sposób od czarnych mik, które są zdecydowanie mniej twarde. Z kolei czarny kwarc nie wykazuje łupliwości.

Kryształy amfiboli oraz piroksenów w skale magmowej wylewnej - andezycie.

Kryształy amfiboli oraz piroksenów w skale magmowej wylewnej – andezycie.

Amfibole i pirokseny – jak rozpoznać?

Barwa czarna lub ciemnozielona, rzadka w przypadku skaleni; twardość 5,5-6,5 – dużo większa niż czarnej miki, podobnej barwą; doskonała łupliwość, odróżniająca od kwarcu.