Zaznacz stronę

Pliocen

Australopithecus africanus.

Szybki rozwój hominidów, z których później wyewoluował człowiek, to jedno z najbardziej charakterystycznych zdarzeń pliocenu. Na zdjęciu czaszka Australopithecus africanus (fot. Alberto Salguero).

Zobacz także Pliocen w Polsce

Jednostka geologicznych dziejów Ziemi, w randze epoki. Wchodzi w skład neogenu (okres) oraz kenozoiku (ery).

Początek pliocenu został wydatowany na ponad 5 mln lat. Epoka ta nastąpiła po miocenie, a przed plejstocenem. Pliocen zakończył się około 2,5 mln lat temu. W porównaniu z wcześniejszymi epokami kenozoiku (zwłaszcza eocenem i miocenem) był więc stosunkowo krótki.

Pliocen został podzielony przez geologów na dwie mniejsze jednostki geochronologiczne (wieki). Są nimi zankl i piacent.

Najważniejsze fakty

  • klimat chłodniejszy i suchszy niż w miocenie, zbliżony do dzisiejszego,
  • na półkuli północnej pojawiła się roślinność arktyczna (tundra i tajga),
  • powiększanie się pustyń i obszarów trawiastych,
  • szybka ewolucja dużych zwierząt roślinożernych (ssaków),
  • 3 mln lat temu – połączenie Ameryki Północnej i Południowej w rejonie Przesmyku Panamskiego; zmiana cyrkulacji wód oceanicznych w rejonie równikowym.