Zaznacz stronę

Mapa geologiczna Polski

Wersja 0.6 (testowa), 28.01.2023

Zastrzeżenie: Z formalnego punktu widzenia nie jest to ściśle mapa geologiczna, ale raczej mieszanka mapy geologicznej (prezentującej rodzaj oraz wiek skał), mapy litogenetycznej (pokazującej genezę utworów) i mapy geomorfologicznej (typy rzeźby, formy terenu). Skala jest zmienna, od 1:50.000 do 1:5.000.000. Mapa ta nie ma więc zastosowania naukowego, ale przyda się w celu sprawdzenia, co znajduje się pod stopami w wybranym miejscu w Polsce.

Szczegółowe mapy geologiczne i litogenetyczne Polski można obejrzeć na stronie GeoLOG. Mapa zamieszczona tutaj jest mniej dokładna, ale zawiera dodatkowe informacje ułatwiające rozpoznanie znalezionych skał, a także opis ich historii oraz powstania.

Wszystkie te wiadomości pojawiają się po kliknięciu w dowolnym miejscu mapy. Aby zobaczyć stanowiska geologiczne oraz szczegółowe granice wychodni trzeba powiększyć mapę. Listę wyświetlanych warstw można zmieniać przyciskiem widocznym w prawym górnym narożniku mapy.


Wersja 0.6, 28.01.2023

  • informacje o geologii i stanowiskach pojawiają się w lewym panelu – poprawia to czytelność mapy,
  • poprawione ikony stanowisk.

Wersja 0.5, 04.02.2022

  • dodatkowa warstwa przedstawiająca najważniejsze typy skał i formy terenu – przyspiesza ona ładowanie mapy; bardziej szczegółowe dane pojawiają się po powiększeniu mapy,
  • na mapie jest już 8911 poligonów.

Wersja 0.4, 13.05.2021

  • na mapie jest już 378 stanowisk geologicznych, muzeów, tras podziemnych, dinoparków,
  • stanowiska geologiczne wyświetlane na mapie w małej skali łączone są w klastry, żeby poprawić czytelność podkładu topograficznego

Wersja 0.3, 12.06.2020

Wersja 0.2, 08.04.2020

  • bardziej szczegółowa mapa – poprawki głównie na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, uzupełnienia w dolnym biegu Pilicy (aktualnie na mapie znajduje się 8570 poligonów – wychodni skał oraz form ukształtowania terenu)

Wersja 0.1, 20.01.2020.

Funkcje: