Zaznacz stronę

Pliocen na obszarze Polski

Krótka epoka geologicznych dziejów Ziemi, poprzedzająca zimny plejstocen. Terytorium obecnej Polski przypominało już w dużej mierze stan aktualny, oczywiście bez pokrywy osadów polodowcowych.

Stale wynoszone były Karpaty i Sudety. Powstawały systemy rzeczne. Całe terytorium Polski pozostawało lądem. Morze, które jeszcze w miocenie zalewało obszar zapadliska przedkarpackiego (między innymi okolice Krakowa i Tarnobrzegu), ustąpiło już nieodwracalnie.

Najważniejsze fakty

  • warunki lądowe na obszarze Polski,
  • wynoszenie Sudetów oraz Karpat, intensywna erozja,
  • powstanie rozbudowanej sieci rzecznej na obszarze Niżu Polskiego; odwadnianie w kierunku Morza Północnego,
  • klimat zmienny; liczne wahnięcia ciepłe i chłodne; generalnie klimat ulegał stopniowemu ochładzaniu.