Zaznacz stronę

Armoryka

Orogeneza hercyńska (waryscyjska).

Pasma gór waryscyjskich, powstałe w wyniku przyłączenia Armoryki do dzisiejszej Europy, a wówczas Laurusji. Drugi etap orogenezy waryscyjskiej (hercyńskiej) stanowiła kolizja z Gondwaną. Na mapie zaznaczono zarys współczesnej linii brzegowej. Źródło: Wikimedia Commons.

Zespół mikrokontynentów, które stanowią dzisiaj część Europy Zachodniej i Centralnej. W trakcie orogenezy waryscyjskiej (hercyńskiej) w karbonie utworzyły one podłoże dzisiejszej Francji, północno-wschodniej Hiszpanii, południowych Niemiec, Czech oraz południowo-zachodniej Polski (Sudety). Od tej pory ich pozycja w obrębie kontynentu europejskiego nie uległa zmianie.

Armoryka powstała – podobnie jak Awaloniana obrzeżeniu wielkiego kontynentu Gondwana, w rejonie krawędzi współczesnej Afryki Północnej. Początkowo stanowiła łuk wyspowy, podobny do współczesnych wysp japońskich. Ten etap rozwoju miał miejsce podczas orogenezy kadomskiej.

Armoryka w ordowiku.

Armoryka w ordowiku. Czerwonym kolorem zaznaczono zarysy zespołu mikrokontynentów, który w ordowiku oddzielił się od Gondwany. Mapę przygotowano z użyciem programu GMAP.

Skrócona historia Armoryki jako samodzielnych mikrokontynentów:

  1. Późny ordowik: oddzielanie się fragmentów Armoryki od Gondwany, a także ich rozpad na mniejsze fragmenty kontynentalne.
  2. Od ordowiku po wczesny karbon: dryf Armoryki w kierunku Baltiki (dzisiejszej platformy wschodnieuropejskiej). Kolizje pomiędzy poszczególnymi fragmentami Armoryki i związane z tym ruchy górotwórcze. Otwieranie się i zamykanie zbiorników morskich pomiędzy Armoryką a Baltiką.
  3. Od wczesnego dewonu do karbonu: przyłączenie Armoryki do dzisiejszej Europy. Położenie podłoża armorykańskiego we współczesnej Europie jest widoczne na załączonej mapie.
Europa 300 mln lat temu - fragment.

Położenie podłoża armorykańskiego w Europie (numer 3). W. - lokalizacja dzisiejszej Warszawy. Mapę wykreślono z użyciem programu GMAP dla ok. 300 mln lat temu, krótko po powstaniu superkontynentu Pangea.

Nazwa mikrontynentów pochodzi od Masywu Armorykańskiego znajdującego się w północno-zachodniej Francji i stanowiącego część dawnej Armoryki.