Zaznacz stronę

ELI: Zagrożenia naturalne

Lista ćwiczeń i eksperymentów wchodzących w skład projektu Earth Learning Idea (ELI), należących do kategorii Zagrożenia naturalne (ang. Natural Hazards).

Każde ćwiczenie dostępne jest w postaci pliku PDF. Dodatkowo pod tytułami umieszczone są odnośniki do polskojęzycznych materiałów internetowych, które mogą posłużyć jako uzupełnienie eksperymentów.

Szybkie linki:

Earth Learning Idea - logo projektu.

Zagrożenia naturalne

Trzęsienie ziemi – czy mój dom się zawali?
(oryg. Quake shake – will my home collapse?)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Eksperyment prezentujący skutki upłynnienia gruntu w wyniku trzęsienia ziemi oraz efekty, jakie ma ono dla budynków posadowionych na tym gruncie.

Ćwiczenie może stanowić fragment lekcji o trzęsieniach ziemi oraz ich skutkach. Pozwala też na przeprowadzenie dyskusji o sposobach przygotowania się na trzęsienia ziemi w obszarach sejsmicznych.

Tsunami za oknem – co mógłbyś zobaczyć, co mógłbyś czuć?
(oryg. A tsunami through the window – what would you see, what would you feel?)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Eksperyment myślowy pozwalający na wyobrażenie sobie i przedyskutowanie skutków wejścia fali tsunami na zurbanizowane wybrzeże.

Dodatkowe materiały:

Osuwisko za oknem – co mógłbyś zobaczyć, co mógłbyś czuć?
(oryg. Landslide through the window – what would you see, what would you feel?)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Uczeń zastanawia się, co mogłoby się stać, gdyby budynek szkoły znalazł się na drodze osuwiska lub został przez nie uniesionym.

Dodatkowe materiały:

Trzęsienie ziemi przez okno – co mógłbyś zobaczyć, co mógłbyś czuć?
(oryg. Earthquake through the window – what would you see, what would you feel?)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Pokaż uczniom, co może się wydarzyć podczas trzęsienia ziemi (zdjęcia są załączone), a potem poproś ich o spojrzenie przez okno lub drzwi wejściowe i zastanów się z nimi, co mogłoby się stać, gdyby trzęsienie ziemi nawiedziło rejon szkoły.

Jak przetrwać trzęsienie ziemi?
(oryg. Surviving an earthquake)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Uczniowie zastanawiają się, co należy zrobić, by zwiększyć szanse przetrwania silnego trzęsienia ziemi.

Dodatkowe materiały:

Powódź przez okno – co zobaczyłbyś, co byś czuł?

(oryg. Flood through the window – what would you see, how would you feel?)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Uczniowie ustalają, jak mogłaby wyglądać powódź widziana przez okno.

Dodatkowe materiały:

Erupcja wulkanu widziana przez okno
(oryg. An eruption through the window)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Uczniowie dyskutują skutki erupcji lawowej, erupcji eksplozywnej, spływów popiołów wulkanicznych oraz spływów piroklastycznych.

Tsunami
(oryg. Tsunami)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Od czego zależy prędkość fali tsunami?

Przewidywanie trzęsień ziemi
(oryg. Earthquake prediction – when will the earthquake strike?)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Modelowanie narastających naprężeń we wnętrzu Ziemi i ich gwałtownego rozładowania, które powoduje trzęsienia ziemi. Uczniowie na własne oczy przekonują się, jak trudno przewidzieć moment wystąpienia trzęsienia ziemi.

Zagrożenie przerwaniem zapory wodnej
(oryg. Dam burst danger)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Modelowanie przerwania naturalnej zapory wodnej w górach – i katastrofy, jaka może później nastąpić.

Wstrząśnięty, ale nie zmieszany?
(oryg. Shaken but not stirred?)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Co dzieje się z budynkami podczas trzęsienia ziemi?

Wybuch wulkanu Krakatau
(oryg. The balloon goes up at Krakatoa)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

Zbiornik z wodą i balon symulują wielkie fale tsunami spowodowane wybuchem wulkanu Krakatau w 1883 roku.

Dodatkowe materiały:

Niebezpieczeństwo – Kurzawka!
(oryg. Danger – quicksands!)
Plik PDF. Plik PDF z ćwiczeniem

O upłynnieniu gruntu i wynikających z niego niebezpieczeństwach.