Zaznacz stronę

Plakat zawiera zdjęcia przykładowych skał pochodzących z terenu Polski. Wybrano przede wszystkim skały najczęściej spotykane lub najbardziej charakterystyczne.

Tutaj można pobrać plakat w pełnej rozdzielczości: Polskie skały – plik JPG. (Ten sam plik otwiera się też po kliknięciu podglądu).

Pod podglądem plakatu znajduje się lista skał z podstawowymi informacjami.

Skały z osadów polodowcowych

Wapień sylurski

Piaskowiec

 • rodzaj skały: osadowa okruchowa
 • wiek: mezo- i neoproterozoik, 1,4-0,6 mld lat temu
 • procesy związane z powstaniem skały: niszczenie skał lądowych nowo powstałego kontynentu europejskiego, zachodzące w ciepłym, okresowo suchym klimacie.

“Porfir”

 • rodzaj skały: magmowa wylewna
 • wiek: mezoproterozoik, około 1,5 mld lat temu
 • procesy związane z powstaniem skały: działalność wulkaniczna związana z powstawaniem platformy wschodnioeuropejskiej i tworzeniem się kontynentu europejskiego; więcej można przeczytać tutaj.

Granit

Niż Polski

Ił poznański

 • rodzaj skały: osadowa okruchowa / ilasta
 • wiek: miocenpliocen
 • procesy związane z powstaniem skały: odkładanie osadu w śródlądowych zbiornikach wodnych.

Węgiel brunatny

 • rodzaj skały: osadowa, kopalne paliwa stałe
 • wiek: miocen
 • procesy związane z powstaniem skały: szybkie odkładanie materii roślinnej w pogłębiających się stale rowach tektonicznych, w ciepłym i wilgotnym klimacie.

Dolny Śląsk

Bazalt

Piaskowiec kredowy

Riolit z agatem

 • rodzaj skały: magmowa wylewna
 • wiek: perm
 • procesy związane z powstaniem skały: działalność wulkaniczna (erupcje materiału piroklastycznego) i związana z przepływem gorących roztworów przez pustki skalne; więcej o wyglądzie Dolnego Śląska w tamtych czasach można przeczytać tutaj.

Granitoid karboński

 • rodzaj skały: magmowa głębinowa, granitoidy
 • wiek: karbon
 • procesy związane z powstaniem skały: powstanie podziemnych zbiorników magmy na skutek kolizji kontynentalnych prowadzących do przyłączenia Dolnego Śląska i Czech do Europy.

Dioryt

 • rodzaj skały: magmowa głębinowa
 • wiek: karbon
 • procesy związane z powstaniem skały: powstanie podziemnych zbiorników magmy na skutek kolizji kontynentalnych prowadzących do przyłączenia Dolnego Śląska i Czech do Europy; więcej o tych skałach można przeczytać tutaj.

Gabro

Zieleniec

 • rodzaj skały: skała przeobrażona
 • wiek: ordowikdewon
 • procesy związane z powstaniem skały: pogrążenie w głębi Ziemi i przeobrażenie starszych skał w wyniku oddziaływania temperatury i/lub ciśnienia.

Serpentynit

 • rodzaj skały: skała przeobrażona
 • wiek: sylurdewon
 • procesy związane z powstaniem skały: pogrążenie w głębi Ziemi i przeobrażenie starszych skał w wyniku oddziaływania temperatury i/lub ciśnienia.

Gnejs

 • rodzaj skały: skała przeobrażona
 • wiek: kambrordowik
 • procesy związane z powstaniem skały: pogrążenie w głębi Ziemi i przeobrażenie starszych skał w wyniku oddziaływania temperatury i/lub ciśnienia; procesy te były związane z kolizjami kontynentalnymi prowadzącymi do przyłączenia Dolnego Śląska do Europy.

Marmur

Granulit

 • rodzaj skały: skała przeobrażona
 • wiek: kambrordowik
 • procesy związane z powstaniem skały: pogrążenie na bardzo duże głębokości (liczone w co najmniej dziesiątkach kilometrów), będące efektem zniszczenia skorupy dawnych, nieistniejących już oceanów w strefach subdukcji.

Góry Świętokrzyskie

Piaskowiec triasowy

 • rodzaj skały: osadowa okruchowa
 • wiek: trias
 • procesy związane z powstaniem skały: istnienie pustyń w strefie zwrotnikowej, w klimacie gorącym i suchym; piaskowce te są osadem wydm tych dawnych pustyń.

Zlepieniec zygmuntowski

Wapień dewoński

Piaskowiec z ramienionogami

 • rodzaj skały: osadowa okruchowa
 • wiek: dewon
 • procesy związane z powstaniem skały: osad piaszczysty powstał w płytkim morzu zasiedlonym między innymi przez ramienionogi.

Kambryjski piaskowiec kwarcowy

 • rodzaj skały: osadowa okruchowa
 • wiek: kambr
 • procesy związane z powstaniem skały: odkładanie piaszczystego osadu w płytkim morzu; obecnie fragmenty piaskowców tworzą gołoborza świętokrzyskie.

Wyżyny

Gips

 • rodzaj skały: osadowa chemiczna
 • wiek: miocen
 • procesy związane z powstaniem skały: wytrącanie gipsu w płytkim, gorącym, szybko parującym morzu.

Wapień kredowy

Wapień jurajski

Krzemień pasiasty

 • rodzaj skały: osadowa, krzemionkowa
 • wiek: jura
 • procesy związane z powstaniem skały: krzemienie znajdowane są między innymi w wapieniach jurajskich, gdzie powstały na skutek migracji krzemionki (czyli dwutlenku krzemu) pochodzącego między innymi z rozpuszczonych szkieletów gąbek.

Wapień triasowy

Węgiel kamienny

Karpaty

Andezyt

Piaskowiec fliszowy

 • rodzaj skały: osadowa okruchowa
 • wiek: kredaoligocen
 • procesy związane z powstaniem skały: odkładanie (sedymentacja) w głębokim zbiorniku morskim; piasek był transportowany w dół skłonu przez prądy zawiesinowe.

Cieszynit

 • rodzaj skały: magmowa głębinowa
 • wiek: kreda
 • procesy związane z powstaniem skały: skały powstały na skutek zastygnięcia magmy, która wtargnęła w postaci żył (tzw. dajek) pomiędzy piaskowce fliszowe.

Radiolaryt

 • rodzaj skały: osadowa, krzemionkowa
 • wiek: jura
 • procesy związane z powstaniem skały: powstały w głębokim morzu (dno na co najmniej 4 km głębokości), które znajdowało się w okresie jurajskim na terenie dzisiejszych Pienin oraz Tatr.