Zaznacz stronę

Żywa Planeta na Facebooku

Skarby Ziemi

Podczas tych warsztatów dzieci i młodzież poznają i badają surowce naturalne, minerały i kopaliny, bez których nasza cywilizacja nie mogłaby istnieć

Zajęcia dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów

Nasze inne zajęcia oraz cennik warsztatów

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nasze uzależnienie od zasobów nieodnawialnych było o wiele mniejsze niż obecnie. Szukamy odnawialnych źródeł energii, tymczasem niemal wszystkie produkowane aktualnie nowoczesne urządzenia elektroniczne (telefony, komputery) nie mogłyby istnieć, gdyby nie rzadkie metale, trudne do pozyskania i nie posiadające żadnych zamienników. Podczas zajęć uczniowie dowiadują się, jakie pierwiastki ukryte są we współczesnych urządzeniach gospodarstwa domowego, a także oglądają minerały i skały, z których są one pozyskiwane

Opis warsztatów

Podczas zajęć dzieci i młodzież oglądają, dotykają i przeprowadzają proste doświadczenia z użyciem skał i minerałów wykorzystywanych przez człowieka do produkcji przedmiotów codziennego użytku. Uczestnicy warsztatu obserwują skały reagujące na magnes, elektryzujące się, twarde i miękkie, lite i sypkie, rozpuszczające się w wodzie, o różnej gęstości. Posługują się wagą, magnesami, a także prostym sprzętem laboratoryjnym.

Pomoce edukacyjne: skały i minerały, lupy, magnesy, wagi, szkło laboratoryjne (plastik dla młodszych dzieci), zdjęcia i rysunki przedmiotów codziennego użytku wykonanych z oglądanych skał

Związek z podstawą programową:

  • Edukacja przedszkolna: dziecko klasyfikuje obiekty; obserwuje i przewiduje skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
  • Edukacja wczesnoszkolna: dziecko zna wpływ przyrody nieożywionej na życie człowieka: znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka; prowadzi proste obserwacje przyrodnicze; orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku
  • Klasy 4-6: uczeń rozpoznaje skały typowe dla miejsca zamieszkania, porównuje masy ciał o tej samej objętości, podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odróżnia substancje kruche, sprężyste i plastyczne, podając przykłady wykonanych z nich przedmiotów
  • Gimnazjum: posługuje się symbolami pierwiastków, opisuje rodzaje skał wapiennych, wymienia surowce do produkcji wyrobów ceramicznych
  • Szkoły ponadgimnazjalne: 1) Zakres podstawowy: formułuje problemy wynikające z eksploatacji zasobów nieodnawialnych, przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji na świecie; 2) Zakres rozszerzony: opisuje skład skorupy ziemskiej oraz gospodarcze zastosowanie wybranych grup skał i minerałów

Zobacz zdjęcia z warsztatów

Skontaktuj się z nami, dowiedz się więcej lub zaproś nas

Napisz na adres zajecia@zywaplaneta.pl, zadzwoń na numer 693-813-462

lub skorzystaj z formularza kontaktowego

4 + 5 =