Zaznacz stronę

Żywa Planeta na Facebooku

Zajęcia dla młodych miłośników dinozaurów, minerałów, skamielin

Warsztaty przyrodnicze organizowane w przedszkolach i szkołach

Uwaga: strona archiwalna. Zajęcia nie są aktualnie prowadzone.

Tematy warsztatów

Zajęcia dla dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) o dinozaurach.

Znajomi dinozaurów

Warsztaty dla małych miłośników wielkich gadów – oglądanie i badanie prawdziwych skamielin zwierząt, które żyły w czasach dinozaurów

W pracowni jubilera - warsztaty dla dzieci poświęcone kamieniom szlachetnym i ozdobnym.

W pracowni jubilera

Uczestnicy warsztatu samodzielnie badają najbardziej znane kamienie ozdobne, uczą się ich rozpoznawania, a także poznają historię stojącą za powstaniem każdego z nich

Zajęcia "Skarby Ziemi" - kopaliny, bogactwa naturalne, surowce w otoczeniu dziecka.

Skarby Ziemi

Podczas tych warsztatów dzieci i młodzież poznają i badają surowce naturalne, minerały i kopaliny, bez których nasza cywilizacja nie mogłaby istnieć

Warsztaty - nauka rozpoznawania polskich skał i minerałów.

Świat skał i minerałów

Przyspieszony kurs rozpoznawania najważniejszych polskich skał i minerałów

Linia życia

Wędrówka w czasie do odległej przeszłości geologicznej – uczestnicy poznają dzieje Ziemi badając prawdziwe skamieliny

Zajęcia trwają 60 minut. Na życzenie placówki zapraszającej możliwe jest ich skrócenie do godziny lekcyjnej (45 minut).

Sugerowana liczba uczestników pojedynczych zajęć – 15 osób
Maksymalna możliwa liczba uczestników – 25 osób.
Wszyscy uczestnicy zajęć pracują samodzielnie lub w parach. Dlatego przeprowadzenie zajęć w liczniejszych grupach nie jest możliwe.

Prosimy, by w przypadku kilku godzin zajęć warsztaty odbywały się w jednej sali, aby ułatwić przygotowywanie okazów oraz stanowisk pracy.

Co nas wyróżnia?

Dostosowanie treści do zainteresowań dzieci

Zajęcia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy oraz kształcą kompetencje naukowo-techniczne, odwołując się do zagadnień uwielbianych przez dzieci: dinozaurów, skamieniałości, prehistorii, minerałów i kamieni szlachetnych. To jedyna okazja, by dotknąć i na własną rękę zbadać eksponaty oglądane zazwyczaj przez muzealną szybę. Zajęcia spodobają się zwłaszcza dzieciom, które interesują się:

  • minerałami i skamieniałościami,
  • dinozaurami i historią Ziemi,
  • przyrodą.
Autorskie scenariusze zajęć

Warsztaty stanowią unikalną okazję obejrzenia warsztatu pracy badacza. Wszystkie informacje przekazywane podczas zajęć są troskliwie sprawdzone pod kątem ich poprawności merytorycznej. Scenariusze zajęć zostały przygotowane przez:

  • paleontologa, doktora nauk o Ziemi, twórcy i redaktora serwisu Żywa Planeta – jednego z największych źródeł wiedzy o Ziemi w polskim Internecie (Paweł Wolniewicz)
  • metodyka z zakresu użycia gier w edukacji oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Weronika Górska-Wolniewicz).

Nauczanie to pasja Weroniki. Ziemia, jej historia i paleontologia to pasja Pawła. Razem tworzymy zgrany tandem, ucząc się i bawiąc wspólnie z dziećmi.

Dodatkowe materiały

Nie zostawiamy nauczycieli i wychowawców samych sobie. Przed i po zajęciach doradzamy, w jaki sposób można rozwijać dalej zainteresowania dzieci oraz odpowiadamy na ich pytania. Pomagamy oznaczać kolekcje skał i skamieniałości w szkołach. Dajemy dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych. Posiadamy wielką bazę wiedzy, której jedynie fragment udało nam się do tej pory udostępnić światu w serwisie Żywa Planeta.

Aktywny udział w zajęciach

Podczas zajęć dzieci i młodzież nie patrzą na prezentacje ani nie śledzą eksperymentów, ale stają się naukowcami, badając kolekcje cennych okazów i szukając naukowych odpowiedzi na pytania z nimi związane. Warsztaty uczą samodzielnego zdobywania informacji za pomocą podejścia indukcyjnego i narzędzi naukowca, a także pokazują, w jaki sposób należy pozyskiwać i krytycznie weryfikować wiedzę.

Edukacja przez zabawę

Aktywizujące metody nauczania; dzieci i młodzież samodzielnie zdobywają wiedzę za pomocą zabaw i eksperymentów oraz podejścia indukcyjnego.

Zgodne z podstawą programową

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, korzystania z narzędzi badacza, kształcenie kompetencji kluczowych.

Unikalne okazy, materiały dodatkowe

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem unikalnych okazów skał, minerałów i skamieniałości, a także podstawowych narzędzi badacza. Dodatkowe materiały dla nauczycieli i opiekunów grup, dostępne na zamkniętej stronie www.