Zaznacz stronę
Ślady dinozaurów.

Dinozaury radziły sobie nie tylko w ciepłym klimacie, ale również w strefach podbiegunowych (źródło: Wikimedia Commons, autor: Rama).

Mezozoiczne dinozaury, które żyły w szerokościach geograficznych okupowanych dzisiaj przez Antarktydę, nie posiadły umiejętności hibernacji. Oznacza to, że zwierzęta te radziły sobie dobrze nawet w warunkach trwającej cztery miesiące nocy polarnej.

Do takich wniosków doszli naukowcy badający szczątki gadów znalezionych w Australii. Kilkadziesiąt milionów lat temu kontynent ten znajdował się o wiele dalej na południe niż obecnie. Żyjące tam zwierzęta musiały więc znosić warunki polarne. W mezozoiku ziemski klimat był wprawdzie o wiele cieplejszy, a zatem dinozaury nie musiały przedzierać się przez tundrę i lądolody. Jednak wciąż pozostawał drugi problem – nocy polarnej, która na szerokości geograficznej zajmowanej wówczas przez Australię musiała trwać około czterech miesięcy.

Co ciekawe, znaleziska australijskich dinozaurów nie różnią się znacząco od odkrytych w innych rejonach naszego globu. Naukowcy przebadali kości należące do 18 gatunków gadów żyjących około 110 milionów lat. Sposób przyrastania ich szkieletów nie wskazuje na to, by ulegał on cyklicznemu zahamowaniu. Zatem w kościach dinozaurów nie znaleziono zapisu potwierdzającego epizody hibernacji.

Odkrycie nie stanowi bardzo dużej niespodzianki. Już wcześniej naukowcy donosili, że “polarne” dinozaury niewiele różniły się od gadów żyjących w cieplejszych rejonach globu. Teorii zakładającej, że zjawisko hibernacji istniało wśród dinozaurów, nie sposób jest na razie z całą pewnością odrzucić. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że dinozaury radziły sobie z warunkami koła podbiegunowego w inny sposób.

Steve Salisbury z Uniwesytetu Queensland (Australia) podkreśla, że choć aktualne badania rzucają nowe światło na fizjologię polarnych dinozaurów, to jednak wciąż nie wiemy, jak trudne warunki wpływały na zachowanie zwierząt. Naukowiec przypuszcza, że chłodny klimat i noc polarna mogły zmuszać mezozoiczne gady do bardziej społecznych postaw – na przykład do łączenia się w większe grupy i wzajemnego ogrzewania. Na razie jednak są to tylko spekulacje niepotwierdzone przez znaleziska kopalne.

Źródło: Everything Dinosaur