Zaznacz stronę

Gęstość (cecha minerałów)

Minerały o dużej gęstości wydają się nadmiernie ciężkie w stosunku do swojej objętości. Cenne rudy metali mają często dużą gęstość (ciężar właściwy). W trakcie pracy z takimi minerałami przydatne jest badanie również ich gęstości.

Gęstość minerału można określić między innymi w następujący sposób:

  • umieść badany okaz na wadze i zapamiętaj odczyt,
  • umieść na wadze plastikowy pojemnik z wodą i wytaruj wagę (na wyświetlaczu musi pojawić się 0),
  • trzymając okaz za pomocą pęsety zanurz go całego w wodzie; zapamiętaj odczyt z wagi,
  • iloraz masy okazu oraz masy zmierzonej w wodzie oznacza przybliżony ciężar właściwy okazu.

Mierzenie gęstości jest ważnym elementem badania minerałów o połysku metalicznym. Często są one rudami metali, a tym samym są o wiele cięższe od typowych minerałów skałotwórczych. Różnice gęstości pomiędzy nimi są na tyle znaczne, że jej zmierzenie może dopomóc w oznaczeniu analizowanej próbki.

Badanie gęstości (ciężaru właściwego) minerałów.

Badanie gęstości (ciężaru właściwego) minerałów. Okaz jest ważony (po lewej), a następnie pomiar jest powtarzany podczas zanurzenia w wodzie. Iloraz obu wartości to przybliżona gęstość minerału.