Zaznacz stronę
Neandertalczycy.

Neandertalczycy nie mogli przetrwać, gdyż zamieszkiwane przez nich tereny zostały zasiedlone przez znacznie liczniejszych przedstawicieli podgatunku Homo sapiens sapiens. Autor rekonstrukcji: Randii Oliver (NASA).

Neandertalczycy przestają być postrzegani jako prymitywni jaskiniowcy. Naukowcy znajdują kolejne dowody świadczące o wysokiej inteligencji ludzi zamieszkujących Europę epoki lodowcowej, ich umiejętność adaptacji do trudnych warunków, a także zdolność do innowacji. Mimo to wciąż trudno stwierdzić, dlaczego neandertalczycy zniknęli, ustępując miejsca ludziom współczesnym – przedstawicielom Homo sapiens sapiens.

Badania przeprowadzone przez dwóch naukowców z Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania) stanowią kolejną próbę rozwiązania tego problemu. Zagadkę próbowano rozwikłać za pomocą analiz statystycznych danych archeologicznych zgromadzonych w południowej Francji. Wykazały one, że człowiek współczesny pojawił się tam nagle, i to w liczbie przekraczającej dziesięciokrotnie liczebność tamtejszej populacji neandertalczyków! Efektem był coraz bardziej intensywny wyścig o pożywienie oraz schronienie, który siłą rzeczy musiał przegrać znacznie słabiej reprezentowany człowiek neandertalski.

Brytyjscy naukowcy zwracają jeszcze uwagę na inne istotne okoliczności. Jedną z nich mają stanowić ulepszone techniki myśliwskie, które przywędrowały wraz z człowiekiem współczesnym. Zanim zostały one przyswojone przez pierwotnych mieszkańców obszaru dzisiejszej południowej Francji, rywalizacja o pożywienie była już przegrana.

Ważnym czynnikiem okazały się także kwestie społeczne. Człowiek współczesny, jako liczniejszy, mógł utrzymywać bogatsze relacje ze swoimi współbratymcami. W trakcie ciężkich zim okresu glacjalnego stanowiło to nieocenioną pomoc, ułatwiając między innymi handel pożywieniem oraz zapewnienie zaopatrzenia obszarom najmocniej doświadczonym przez surowy klimat.

Nowe badania podsycają też dyskusje dotyczące inteligencji neandertalczyka. Zdaniem brytyjskich badaczy ekspansja współczesnego człowieka była nierozerwalnie związana z pojawieniem się licznych ozdób, wytworów prymitywnej sztuki oraz symboliki. Ma to świadczyć o przewadze intelektualnej człowieka Homo sapiens sapiens.

Czy rzeczywiście neandertalczycy ustępowali inteligencją nowym mieszkańcom Europy? To otwarta kwestia. Pewnie jest jednak to, że w starciu dwóch cywilizacji na skutym lodem Starym Kontynencie zatryumfowała ta, której przedstawiciele byli po prostu liczniejsi.

Źródło: ScienceDaily