Każde kolejne tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi, tak jak niedawna (kwiecień 2015) katastrofa w Nepalu, każe zadać sobie pytanie o przyczyny wstrząsów sejsmicznych.

Większość obszarów lądowych – w tym niemal cała Europa – znajduje się w strefie asejsmicznej, czyli takiej, gdzie do trzęsień dochodzi sporadycznie, są one słabe i w wielu przypadkach związane z działalnością człowieka – głównie z górnictwem. Z kolei niektóre rejony kuli ziemskiej często, choć nieoczekiwanie, nawiedzają tragiczne wstrząsy o dużej sile. Jakie przyczyny stoją za takim nierównym rozkładem trzęsień ziemi?

Przyczyny wstrząsów wyjaśnione są w największym skrócie na filmie:

Przeczytaj skrypt filmu (ścieżkę audio)
Przeczytaj rozszerzony artykuł