Zaznacz stronę
Komórka eukariotyczna.

Każda komórka eukariotyczna zawiera organelle – między innymi jądro komórkowe oraz mitochondria (autor: Mariana Ruiz Villarreal).

Jedną z najbardziej fascynujących teorii wyjaśniających powstanie i ewolucję życia na Ziemi jest ta, która mówi o symbiotycznym powstaniu organelli. Właśnie znaleziono kolejne dowody potwierdzające tę hipotezę.

Komórki naszego ciała to rozbudowane twory, które zawierają w sobie szereg struktur odpowiedzialnych za wykonywanie konkretnych czynności życiowych – tak zwane organelle. Teoria symbiotycznego powstania organelli zakłada, że stanowią one pozostałości prymitywnych bakterii wchłoniętych przez jedne z pierwszych organizmów żywych zasiedlających powierzchnię Ziemi.

Bakterie te miały przypuszczalnie zostać strawione, jednak z jakiegoś powodu uniknęły swego losu. W zamian zaczęły wykonywać za swojego gospodarza część jego funkcji życiowych. W ten sposób mogły powstać dzisiejsze komórki roślinne oraz zwierzęce.

Jeśli opisywana teoria jest prawdziwa, to w każdej komórce naszego ciała znajdują się spadkobiercy bakterii wchłoniętych przed miliardami lat. Zainteresowanie naukowców przyciągają przede wszystkim mitochondria, stanowiące centrum energetyczne komórki. Na tle innych organelli wyróżniają się one przede wszystkim własnym genomem. Wykazuje on podobieństwo do materiału genetycznego bakterii, co jest zrozumiałe, gdyż w świetle teorii symbiotycznej powinien on stanowić spadek po prymitywnych bakteriach.

Naukowcy z Uniwersytetu na Hawajach przyjrzeli się bliżej materiałowi genetycznemu zawartemu w mitochondriach. Porównali go z genomem bakterii SAR11 – jednej z najbardziej powszechnej w oceanach. Wyniki okazały się interesujące: mitochondria oraz bakterie SAR11 mają wspólnego przodka.

Odkrycie to stanowi nowy argument przemawiający na korzyść teorii symbiotycznej. Nie jest zaskakujące, że to właśnie przodkowie SAR11 dały początek naszym organellom komórkowym. Bakterie te są bardzo popularne w dzisiejszych oceanach, a zatem prawdopodobnie również w przeszłości geologicznej dominowały one w toni morskiej, która stanowiła przecież kolebkę życia. Poza tym, jak podkreślają naukowcy, SAR11 może łatwo wchodzić w relacje symbiotyczne. Można przypuszczać, że podobnie zachowywał się wspólny przodek tej bakterii oraz naszych mitochondriów.

Źródło: ScienceDaily