Zaznacz stronę
Aborygeni.

Aborygeni to bezpośredni spadkobiercy ludzi, którzy 70 tys. lat temu skolonizowali Azję. Obraz Thomasa Bainesa (1857).

Badając DNA rdzennych mieszkańców Australii możemy sporo dowiedzieć się o najstarszych dziejach człowieka. Aborygeni pochodzą bowiem w prostej linii od naszych przodków, którzy skolonizowali Azję 70 tys. lat temu.

Do takich wniosków doszedł zespół kierowany przez profesora Eske Willersleva z Kopenhagi. Po zbadaniu DNA australijskich Aborygenów okazało się, że pochodzą oni w prostej linii od ludzi zasiedlających Azję 70 tys. lat temu, których DNA zostało już zatarte na obszarze azjatyckim przez kolejne fale migracji i mieszania się różnych populacji ludzkich.

W efekcie dzisiejsi Europejczycy i Azjaci są dalekimi spadkobiercami pierwszych kolonizatorów Azji. Z kolei Aborygeni pochodzą wprost od nich. Do rozdzielenia się obu wielkich populacji doszło 50 tys. lat temu, gdy rozpoczęła się kolonizacja Australii. Kolejne fale migracji ominęły już ten kontynent.

Odkrycie to potwierdzają też rezultaty innych badań, przeprowadzonych przez zespół naukowców pod kierownictwem profesora Marka Stonekinga z Instytutu Maxa Plancka (Niemcy). Badacze ustalili, że Azja stała się 40 tys. lat temu areną wielkich ruchów migracyjnych. Ludzie zamieszkujący dzisiaj południową Azję oraz Europę pojawili się znacznie później. Tymczasem mieszkańcy Australii, Oceanii, a także fragmentów Azji południowo-wschodniej są bezpośrednimi spadkobiercami uczestników tej oraz wcześniejszych faz migracji.

Źródło: ScienceDaily