Zaznacz stronę
Trwałe zmiany ewolucyjne wymagają czasu.

Naprawdę trwałe zmiany ewolucyjne nigdy nie następują szybko - uważają naukowcy.

Ewolucja może działać bardzo szybko, nawet w skali kilku pokoleń. Jednak naprawdę trwałe są jedynie zmiany zachodzące bardzo powoli, trwające miliony lat – ustalili naukowcy.

Do takich wniosków doszli badacze z uniwersytetu stanowego w Oregonie (USA). Po przeanalizowaniu listy zmian ewolucyjnych zachodzących z różną prędkością zauważyli oni, że na trwałe przyjmują się tylko te efekty doboru naturalnego, które przeobrażały badane populacje w bardzo długich okresach, liczonych w milionach lat.

Oznacza to, że zachodzące błyskawicznie zmiany – tak, jak na przykład zwiększenie się przeciętnego wzrostu człowieka w ostatnich dekadach – są odwracalne. Aby utrwaliły się one w materiale genetycznym wywołujący je czynnik musi działać długo (nawet w geologicznej skali czasu). Poza tym nie może on oddziaływać jedynie na bardzo niewielkie populacje, ale na większość przedstawicieli danego gatunku.

Nowe odkrycie stanowi nową cegiełkę w trwających od wielu badaniach mechanizmów ewolucji. Model opracowany jeszcze w drugiej połowie ubiegłego stulecia, zakładający okresy długotrwałej stabilizacji oraz epizody szybkiej ewolucji, nie został odrzucony. Naukowcy podkreślają jednak, że czynnik wywołujący zmiany nie może być efemeryczny, ale musi działać długo, by skutecznie spełnić swoją rolę.

Źródło: ScienceDaily