Dzisiejsza południowa Europa w schyłku późnej kredy (mastrycht).