Dzisiejsza południowa Europa w paleogenie (eocen).