Stacja wiertnicza gazu łupkowego w rejonie Lublina.