Zaznacz stronę

Wapień z Dębnika (dewon okolic Krakowa) ze skamieniałościami stromatoporoidów.

Wapień z Dębnika (dewon okolic Krakowa) ze skamieniałościami stromatoporoidów.