Zaznacz stronę
Życie w paleozoiku

Życie w paleozoiku

Infografika przedstawiająca różnorodność najważniejszych grup zwierząt paleozoicznych. Na krzywych bioróżnorodności można zaobserwować, kiedy każda z grup osiągnęła maksimum swojego rozwoju. Można również zauważyć wymierania, w trakcie których liczebność rodzajowa...
Radiacje ewolucyjne – co je powoduje?

Radiacje ewolucyjne – co je powoduje?

Przyczyny wielkich wymierań od lat budzą ogromne zainteresowanie naukowców. Równie pasjonującą zagadkę stanowią także wielkie radiacje ewolucyjne – to znaczy gwałtowne zwiększanie się różnorodności gatunkowej w stosunkowo krótkim czasie. Za zjawiskami tymi stoi co...