Zaznacz stronę
Życie w paleozoiku

Życie w paleozoiku

Infografika przedstawiająca różnorodność najważniejszych grup zwierząt paleozoicznych. Na krzywych bioróżnorodności można zaobserwować, kiedy każda z grup osiągnęła maksimum swojego rozwoju. Można również zauważyć wymierania, w trakcie których liczebność rodzajowa...
Czego nie powiedzą nam skamieniałości?

Czego nie powiedzą nam skamieniałości?

Współczesne formy życia pojawiły się na Ziemi o wiele wcześniej niż przypuszczano. Do takich wniosków prowadzą badania oparte na metodach ewolucji molekularnej. Niezwykłe – choć spodziewane – rezultaty udało się uzyskać dzięki zegarom molekularnym. Pozwalają one na...
Datowanie historii życia

Datowanie historii życia

Historię życia odtwarzamy głównie na podstawie skamieniałości. Istnieje też jednak inne źródło informacji, coraz częściej wykorzystywane – ewolucja molekularna. Powstanie metod molekularnych związane jest z rozwojem biologii i genetyki. Dzięki niemu możliwe stało się...