Zaznacz stronę
Datowanie historii życia

Datowanie historii życia

Historię życia odtwarzamy głównie na podstawie skamieniałości. Istnieje też jednak inne źródło informacji, coraz częściej wykorzystywane – ewolucja molekularna. Powstanie metod molekularnych związane jest z rozwojem biologii i genetyki. Dzięki niemu możliwe stało się...

Życie powstało dzięki pumeksowi?

Naukowcy wciąż nie ustalili w wystarczający sposób, jak doszło do pojawienia się na Ziemi pierwszych żywych komórek. Z najnowszych badań wynika, że czynnikiem ułatwiającym powstanie życia był… pumeks. Unoszące się po powierzchniach oceanów produkty erupcji...

Aborygeni: ludzie z przeszłości

Badając DNA rdzennych mieszkańców Australii możemy sporo dowiedzieć się o najstarszych dziejach człowieka. Aborygeni pochodzą bowiem w prostej linii od naszych przodków, którzy skolonizowali Azję 70 tys. lat temu. Do takich wniosków doszedł zespół kierowany przez...

Luki w zapisie kopalnym? To nie problem

Skamieniałości znajdowane w skałach nie pozwalają na zrekonstruowanie całej historii życia na Ziemi. Efektem są liczne “brakujące ogniwa” utrudniające badania ewolucji. Na szczęście dzięki nowoczesnym technologiom możliwe staje się zapełnienie choć części...