Zaznacz stronę

Skamieniałość jeżowca z widocznymi pasami ambulakralnymi.

Skamieniałość jeżowca z widocznymi pasami ambulakralnymi.