Zaznacz stronę

Skamieniałości ramienionogów w wapieniu terebratulowym ze środkowego triasu.