Zaznacz stronę

Skamieniałość ślimaka z ery paleozoicznej, pochodzącego z osadów polodowcowych północnej Polski. Fot. Alicja Szarzyńska.