Zaznacz stronę

Skamieniałości ramienionogów z grupy spiriferidów (rodzaj Mucrospirifer) ze stanowiska Skały koło Nowej Słupi (Góry Świętokrzyskie).