Zaznacz stronę

Skamieniałości Polski - plakat. Blisko trzy grup skamielin wraz z ich wiekiem w tabeli stratygraficznej.