Zaznacz stronę

Skamieniałość łodzikowca (ordowik-sylur), pochodzącego z osadów polodowcowych północnej Polski. Fot. Alicja Szarzyńska.