Zaznacz stronę

Powiat poznański: pamiątki po lądolodzie

Krajobraz który oglądamy na co dzień, zawdzięczamy przede wszystkim lądolodowi skandynawskiemu

Obejrzyj interaktywną mapę dzięki której dowiesz się, gdzie można znaleźć pamiątki po działalności tego lądolodu.
Jest też dostępna podobna mapa samego Poznania.

Lodowa pustynia

Niecałe 20 tysięcy lat temu północna część powiatu przykryta była warstwą lodu o grubości do kilkuset metrów. To fragment ogromnej czaszy lądolodu sięgającego tu aż z Gór Skandynawskich!

Zastoiska

Ogromne ilości wód roztopowych spływały na południe, a w zatarasowanych bryłami lodu dolinach tworzyły się wielkie jeziora zastoiskowe. (Rekonstrukcja okolic Lubonia).

Krajobraz po lądolodzie

18 tysięcy lat temu lądolód ostatni raz opuścił okolice dzisiejszego Poznania, pozostawiając po sobie krajobraz usiany wzgórzami morenowymi, głazami, porzuconymi bryłami lodu…

Przełom Warty

Od kilkunastu tysięcy lat Warta płynie z południa na północ, głęboką, przełomową doliną, przecinając tereny powiatu. Od kilku tysięcy lat, dzięki ociepleniu, Wielkopolska zazieleniła się lasami mieszanymi. Dopiero pojawienie się człowieka całkowicie zmieniła sposób wykorzystania terenu.

Pamiątki po lądolodzie

Choć od czasów zlodowaceń upłynęło kilkanaście tysięcy lat, a człowiek na dużą skalę przeobraża swoje otoczenie, to wciąż na każdym kroku możemy napotkać ślady lądolodu, który dotarł do nas ze Skandynawii.

Jak Warta zmieniła oblicze powiatu?

Przez ostatnie kilkanaście tysięcy lat to Warta oraz jej dopływy miały największy wpływ na krajobraz powiatu. Zobacz na mapie, jakie pamiątki po tej działalności możemy znaleźć w okolicach Poznania.

Interaktywna mapa powiatu poznańskiego

Zobacz też wersję na urządzenia mobilne

Kliknij mapę w dowolnym miejscu, by dowiedzieć się, jakie osady pozostawione przez lądolód znajdują się pod Twoimi stopami. Kliknij na jednym ze 174 markerów, by zobaczyć miejsca, w których najłatwiej zobaczyć pamiątki po lądolodzie.

Poznaj historię ostatniego zlodowacenia na terenie powiatu poznańskiego

  • Około 25 tysięcy lat temu na teren dzisiejszego powiatu po raz ostatni wkroczył lądolód – wielka, lodowa czasza, sięgająca na obszar Polski aż z Gór Skandynawskich.
  • Około 19 tysięcy lat temu czoło tego wielkiego lądolodu cofnęło się i zatrzymało na północnej części powiatu. Południowa była już wolna od lodu, ale zalewały ją wody spływające z lodowej czaszy, a w wielu miejscach leżały ogromne bryły lodu pozostawione przez lądolód.
  • 18 tysięcy lat temu lądolód ostatecznie wycofał się na północ, pozostawiając po sobie krajobraz usiany głazowiskami, bryłami lodu, wzgórzami morenowymi.
  • Około 13 tysięcy lat temu Warta przecięła obszar dzisiejszego powiatu, kierując wszystkie swoje wody na północ, głęboką doliną przełomową.
  • Około sześć tysięcy lat temu postępujące ocieplenie sprawiło, że Wielkopolska zazieleniła się lasami mieszanymi. Dolina Warty płynącej wieloma korytami imponowała bujnym życiem zwierzęcym i szatą roślinną.
  • Pojawienie się człowieka całkowicie przeobraziło tereny powiatu. Jednak wciąż dobrze widoczne są ślady działania największego rzeźbiarza krajobrazu – lądolodu skandynawskiego.

Jakie pamiątki pozostawił nam lądolód?

Wykorzystane źródła informacji

  • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Państwowy Instytut Geologiczny, arkusze Buk, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki Wielkopolskie, Poznań, Swarzędz, Szamotuły
  • Centralny Rejestr Geostanowisk Polski, Państwowy Instytut Geologiczny
  • praca w terenie.