Zaznacz stronę

Eurameryka, czyli połączona Europa i Ameryka Północna w sylurze, około 400 milionów lat temu, po orogenezie kaledońskiej.