Zaznacz stronę

Skamieniałości muszli ramienionogów pochodzących ze Skandynawii, przyniesionych do Polski przez lądolód plejstoceński.

Skamieniałości muszli ramienionogów pochodzących ze Skandynawii, przyniesionych do Polski przez lądolód plejstoceński.