Zaznacz stronę

Skamieniałość małża z górnej jury, kamieniołóm Małogoszcz na zachód od Kielc.