Stromatolity z formacji Strelley Pool w Australii.