Zaznacz stronę

Bursztyn z triasu Włoch.

Bursztyny z triasu północno-wschodnich Włoch. Naukowcy przeanalizowali aż 70 tysięcy sztuk tych bursztynów. Pasek skali: 1 mm. Za pozwoleniem: S. Castelli/Uniwersytet w Padwie.