Zaznacz stronę

Mapa geologiczna Polski. Osady plejstocenu i holocenu (młodsze niż trzy miliony lat) nie zostały rozdzielone.

Mapa geologiczna Polski. Osady plejstocenu i holocenu (młodsze niż trzy miliony lat) nie zostały rozdzielone.